Van a vadászati kultúrának egy olyan hordozója, amely tömegesen jut el még a vadászatot csak hírből ismerők táborába is: ez a vadászkönyv. A könyvnek azért is kitüntetett a szerepe, mert általa megjeleníthetjük és kézbe vehetjük vadászati kultúránknak – egyetemes kultúránk e sajátos, mégis szerves részének – olyan területeit is, amelyek a vadászattól távol álló érdeklődők számára nem, illetve csak nehezen elérhetőek, legfőképpen pedig elülteti az olvasóban a természet tiszteletét és szeretetét.

Dénes István (1949–2008) szerkesztő, könyvkiadó és gyűjtő ebben a szellemben, a természeti és vadászirodalom rajongó szeretetével, a küldetéstudat szakmai alázatával hozta létre annak idején a Dénes Natúr Műhely Kiadót. A szép könyvek megszállottját, a vadászt és családapát a nyugalom, a jó levegő, a természet közelsége hozta Zámorra, ahol az általa indított családi vállalkozás azóta is, immár 26 éve természeti, vadászati témájú könyvek kiadásával foglalkozik, és időközben valóban megteremtette a hazai könyvkiadás e szegmentumának legjelesebb, mind az alkotók és az olvasók, mind a könyvszakma körében az ország határain túl is ismert és elismert műhelyét.

Felesége (Dénesné Tarnai Ágnes) és leánya (Dénes Rita) immár nélküle, de az ő szellemében folytatja az általa megkezdett munkát: az itthon és külföldön élő régi és kortárs magyar vadászírók sorozata immár a századik kötetéhez közelít; a XIX. századi és a múlt század első felében alkotó szerzők már-már elfeledett vagy csak nehezen hozzáférhető munkáit, a klasszikus magyar vadászirodalom gyöngyszemeit újra az olvasók elé táró, a maga nemében egyedülálló könyvsorozat pedig már 26 kötetre duzzadt.

1998-óta állandó szakmai partnere vagyunk az Országos Magyar Vadászkamarának. Közös munkánk eredménye, hogy minden évben Kiadónk gondozásában jelenik meg a Vadászkamara Évkönyve, mely több mint 65.000 vadászhoz jut el. 2006-ban elkészítettük a Hivatásos vadászok kézikönyvét két kötetben, 2011-ben pedig Prof. dr. Náhlik András szerkesztésében egy 572 oldalas kiváló szakkönyv készült, Vadászati ismeretek címmel, mely a sportvadász képzés alaptankönyve. A vadászvizsga szintén nélkülözhetetlen kiadványa „A vadászvizsga írásbeli tesztkérdései és képanyaga”. Továbbá 17 éve minden évben megjelenik a Vadászkamara Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsága által szervezett szakmai konferencia anyaga kiadvány formájában, „A Vadgazdálkodás időszerű kérdései” címmel. Szinte a kezdetektől együtt dolgozunk a Hubertus Vadkereskedelmi Kft-vel, szakmai anyagokat készítünk nekik, továbbá a Mi kiadásunkban jelent meg a „Vadásziskola” tankönyv, az „Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell” segédanyag és „A Vadászat jogi rendje”.

A kiadót 2021-ben az a megtiszteltetés érte, hogy az Egy a Természettel Nonprofit Kft. megbízásából és támogatásával egy olyan rangos kiállításon, mint az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás, a vadásztársadalom minden – az értékes olvasmányaira kíváncsi tagjának biztosítani tudtunk egy olyan irodalmi válogatást, melyben mind a szakismeretek, mind a vadász szépirodalmi írások megjelenhettek. Többek között létrejött egy 34 kötetes életműsorozat, mely felöleli például a teljes Széchenyi Zsigmond-életművet (14 kötet) a Csuitól a Szarvasok nyomában-ig, de a sorozatban megtalálhatóak továbbá Kittenberger Kálmán, Maderspach Viktor és Studinka László művei is. Megjelent egy három kötetes bibliográfia mely számba veszi a vadászat, a halászat és a horgászat irodalmát, továbbá áttekintést ad az idetartozó képzőművészeti alkotásokról is. A kiállításnak köszönhetően kézbefogható egy a Magyarország Vadászatát és vadgazdálkodását bemutató album is magyar és angol nyelven egyaránt. Továbbá megjelent Honfi Gyöngyi Vizslaságok című mesekönyve amivel a gyerekeknek tudtunk kedveskedni.